Equality Check | Undutchables

Jämställdhetskontroll - Equality Check

Categorie: Business

När du bygger ett företag, kommer dina anställda att vara din mest värdefulla tillgång och de kommer att bygga ditt företags kultur. På denna resa är det viktigt att känna till sitt eget företag när man bygger en mångsidig och jämställd arbetsplats. Hur gör man det?

Vi har pratat med Emily A. Northway, Head of Marketing & Growth at Equality Check och hon kommer att guida oss om hur du kan använda deras verktyg i din rekryteringsprocess när du bygger ett månsidigt och jämnställdt team.

F: Vad är Equality Check?

S: Equality Check är en plattform som syftar till att påskynda lika möjligheter på arbetsplatsen. Kort sagt, en TripAdvisor för arbetsplatsen. Anställda kan lämna anonyma recensioner om lika möjligheter, arbetsplatskultur, balans mellan arbete och privatliv, ledningens engagemang för mångfald med mera. Vår övertygelse är att vi kan skapa en bättre arbetsplats för alla genom öppenhet och ansvarsskyldighet. Jämställdhet på arbetsplatsen ska inte vara en tråkig uppgift att chefer måste bocka av sin lista, utan snarare ett positivt och spännande ämne som arbetsplatser kan sträva efter förbättringar i tillsammans.

Equality check picture

Vårt uppdrag är att katalysera lika möjligheter för alla genom öppenhet och ansvar. Oh! Och vår plattform är alltid anonym.

F: Hur är det anonymt?

S: Dina svar blandas ihop med alla andras och presenteras som ett genomsnitt. Vi kombinerar inte demografisk information på ett sätt som kan avslöja din identitet. Vi kräver minst fem recensioner om en arbetsplats innan recensioner blir synliga om den arbetsplatsen.

Information om undergrupper (ålder, sexualitet, etnicitet, funktionshinder, sexualitet etc.) är endast tillgänglig efter det att en tillräcklig mängd recensioner från varje undergrupp har lämnats in. Om vi till exempel filtrerar en rapport baserad på kön kommer vi inte att lägga fram svar från kvinnor och män förrän det finns en kritisk mängd recensioner från kvinnor och män på samma arbetsplats som har lämnat en granskning.

Du kommer att förbli anonym även när du loggar in/anmäler dig. Vi krypterar dina inloggningsuppgifter så att den inte kan kopplas till din recension. Även om vi har din e-post, kan vi inte se dina svar. Vi ber vänligen alla att logga in eller registrera sig för att undvika falska recensioner, för att ge dig möjligheten att radera din recension och för att ge dig relevant information om Equality Check och arbetsplatsen du granskat.

F: Varför är jämställdhet på jobbet viktigt?

S: Att uppnå jämställdhet är viktigt för arbetsplatserna inte bara för att det är rättvist och rätt sak att göra, utan för att det också är kopplat till ett företags övergripande resultat. Jämställdhet på arbetsplatsen är förknippad med:

• Förbättrad nationell produktivitet och ekonomisk tillväxt

• Ökad organisatorisk prestanda

• Ökad förmåga hos företag att attrahera talanger och behålla medarbetare

• Förbättrat organisatoriskt rykte

• Mångfald var den främsta rekryteringstrenden 2018.

• 69% av människor skulle inte ta ett jobb i ett företag med dåligt rykte.

• 77 % av personerna aktivt söker omdömen om ett företag innan de fattar ett beslut

• 67% säger mångfald är en viktig faktor när man överväger ett nytt jobb.

• Den främsta anledningen till att människor byter jobb är en karriärmöjlighet. Anställda idag, både män och kvinnor, betygsätter möjligheter, autonomi, flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv som de viktigaste faktorerna när de väljer ett jobb.

"Att ha bra betyg kommer att hjälpa oss att locka bra människor där de känner att de har lika möjligheter och kan vara sig själva." - Line Bakke, Jämställdhet och mångfald Officer, DNB.

F: Hur kan Equality Check hjälpa ditt företag?

S: Genom att använda Equality Check kan individer hjälpa andra människor att hitta de arbetsplatser som verkligen är underbara arbetsplatser.

Arbetsgivare gynnas av att bli medvetna om hur deras anställda tycker om sin kultur, och de som får bra resultat kommer att belönas genom att ha en plattform för att locka de bästa talangerna från en mångsidig kandidatpool. För arbetsgivare som vill bli bättre har vi Equality Check Premium. Vårt unika arbetssätt kombinerar kvalitativa och kvantitativa data för arbetsplatser att gå från insikt till handling och ger evidensbaserade lösningar för hur de kan förbättras. Vi har utvecklat verktyget i nära samarbete med forskningsinstitutionen CORE, Centrum för forskning om jämställdhet.

En nyligen genomförd studie visade vilken inverkan recensioner har på arbetssökandens beslutsfattande:

Dessa resultat visar hur arbetsplatsrecensioner kan påverka att locka och behålla topptalanger. Om du inte samlar in ny feedback, kan du förlora topptalanger till konkurrenter som gör.

0 1

F: Hur kan företag använda Equality Check i sina rekryteringsprocesser?

S: Företag kan använda sina Equality Check resultat för rekrytering ändamål genom att visa upp sina data och positiva kommentarer från nuvarande och tidigare anställda. I motsats till traditionella arbetsgivar marknadsföring, empoloyer branding, de insikter du får från Equality Check är firandet av din kultur. De flesta företag presterar mycket bra på Equality Check. Rekryterare kan också använda Equality Check för att visa upp olika arbetsplatser som de rekryterar till toppkandidater, eftersom denna information inte är tillgänglig någon annanstans. Vårt DNA bygger på att fira de arbetsplatser som presterar bra, tydligt av de 8 olika topp 10-listor vi har på vår webbplats så att du kan filtrera sökningen baserat på de saker du bryr dig om. Dessutom profilerar vi alltid de nya topp 10-företagen varje månad och uppmuntrar dem att fira sina poäng internt. Varje företag som tar sig vidare till vår topp 10-lista får ett märke som belyser det faktum att anställda tycker att de är en fantastisk arbetsplats."

Isabelle Ringnes (till höger på bilden ovan) och Marie Louise Sune (till vänster på bilden ovan) grundade den ungdomsledda organisationen #Hunspanderer i Norge 2015. #HunSpanderer har haft två framgångsrika kampanjer för att ta itu med omedvetna fördomar och könsstereotyper som når miljontals människor. Efter kampanjerna såg de en betydande uppmaning till åtgärder och lösningar för hur man kan förbättra mångfalden på arbetsplatsen.

Det ledde dem till att grunda Equality Check.

Kontakta dem gärna om ni har frågor: hello@equalitycheck.it

Share

Become a member

Would you like to receive our Undutchables Newsletter? In this newsletter we will give you guidance on working in the Netherlands or in Sweden and working with internationals, let you know about upcoming events and share interesting articles. 

Candidate
Customer